December Winner Announcement


Home > News > december winners

Monthly Debit Order Competition!

A huge CONGRATULATIONS to the below Consultants! They have each won a prize of R250.

Maphethi Kubheka’s Customer from Branch 160 in Area 7, Mrs Nokuthula Kubheka, has had her Pres Les balance written off!

Consultant Branch
 AREA 3  
ZOZO MASUKU 140
LUNGILE PHAKATHI 140
SINAH CHIRWA 151
PAULINE NKOSI 151
   
 AREA 4  
THANDI MDLULI 279
DIKGOPE MOKOENA 44
JOHANNA MADISA 278
JOYCE MAUBANE 243
   
 AREA 5  
DELI VILAKAZI 112
NTOMBI DLUDLU 112
NOMASONTO MOSIRWE 142
MOSELA MORAKE 229
   
 AREA 6  
MMANTSHEBO MOFOKENG 63
OUMA MAFERETLHANE 99
JOYCE ABRAHAMS 96
CARO KIES 64
   
 AREA 7  
JABU NENE 194
THANDAZI NDLOZI 195
SELLINA NDLOVU 113
BONGIWE MABASO 178
MAPHETHI KUBHEKA 160
   
 AREA 9  
HAZEL SINEKE 174
NOMBONGI SOJI-NYOKANA 158
SANA DLOKWENI 77
NDINDI MDLOZINI 158
   
AREA 10  
MASINDIE MKWELA 71
VUYELWA MCINHWA 71
NDINDI MADUBEDUBE 136
NDELWA MASEBE 86
   
 AREA 11  
MMATSHIDI SEBOLA 217
ELSIE SEEMA 65
TEBOGO MANAMELA 217
NKELA GWANGWA 217
   
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.